เป้าหมายเร่งด่วน ในช่วงต้นเกมอยู่ที่ไหน กองหน้าของอินเตอร์ ที่ไม่สามารถทำคะแนนได้อีกต่อไป

เป้าหมายเร่งด่วน เพียงประ…